Aydınlatma Portalı Onaylı Kurumsal Üye

Aydınlatma Portalı tarafından geliştirilen “Onaylı Kurumsal Üye” sistemi, tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmelerini ve müşteri memnuniyetini azami düzeyde tutmayı amaçlamaktadır.

Üye onayı, bir doğrulama sürecinin ardından gerçekleşir ve firmanın ticari bilgilerine ilişkin güvenilir bilgilerin sunulduğunu belirtir.

Üye onayı sürecinde gerçekleştirilen ticari bilgilerin doğrulanması, firmalara müşteri güvenini artırarak, yeni iş fırsatları sunar. Tüketiciler, firma sayfasında “Onaylı Kurumsal Üye” rozetini gördüğünde, ilgili firmanın doğrulama için gerekli adımları attığını bilir. Bu güven duygusu, firmayla iş yapmaları için bir isteklilik hali yaratır.

Onay işleminin gerçekleştirilmesi için ticari amaçlı tüzel kişiler ve kuruluşlar için aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgeler istenebilir.

1) Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi“, “Ticari Sicil Belgesi“, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
2) Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi“,
3) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi“.

Söz konusu belgelerin e-posta yolu ile portal yönetimine iletilmesinin ardından, gerekli kontroller yapılarak firmanın kurumsal üye onayı gerçekleştirilir. Üyelik boyunca kontroller belirli aralıklarla yeniden gerçekleştirilebilir.

Onaylı üye olarak belirtilen firmalar, ürün kataloglarında, broşürlerinde ve diğer basılı yayınlarında özel olarak hazırlanmış 5,2×5,2 cm ölçülerinde “Onaylı Kurumsal Üye” rozetini içeren etiketi kullanabilir. Etiket, yalnızca Aydınlatma Portalı tarafından sağlanır ve kullanımı için firmanın doğrulama işlemlerinin tamamlanmış olması gereklidir.